Kontrasten

af L. M. Lenngren
Kontrasten
Update
26 Nov 2011

Hilda sväfvar lätt i dansen
Glädtigt i sin vår,
Menlös sjelf som blomsterkransen,
Flätad i dess hår.

Skeppundsvigtiga matrona,
Skona oss jag ber!
Sänk då dessa breda rona
Vid ett spelbord ner!